Uvodni razgovor (intervju)

Prilikom uvodnog razgovora (intervjua) kod upisa djeteta, roditelj iznosi sve važne činjenice i detalje vezane uz djetetov rast i razvoj od rođenja do polaska u naš vrtić. Razgovor vodi ravnateljica ili stručna suradnica vrtića, nakon čega se dijete i roditelji upoznaju i razgovaraju s odgojiteljima.

Roditeljski sastanak

Roditeljski sastanci se održavaju  nekoliko puta godišnje, a tematski prate aktualne teme vezane uz odgojne skupine i vrtić.

Individualni razgovori

Individualni razgovori su mjesečni individualni sastanci s odgajateljima u kojima roditelj može dobiti odgovore na pitanja vezana uz boravak djeteta u vrtiću.

Tematske radionice

Radionice su zajednička okupljanja u kojima djeca i roditelji, bake i djedovi zajednički sudjeluju u različitim aktivnostima vezanim uz određenu temu (Božić, Uskrs i sl.). Održavaju se nekoliko puta tijekom pedagoške godine.

Tribine

Tribine su okupljanja u kojima ugošćujemo vanjske stručne suradnike koji drže predavanja o zanimljivim temama vezanim uz odgoj i obrazovanje djece. Prateći interese roditelja, odgojitelji sugeriraju temu, te se iste organiziraju prema interesu roditelja.

Pismene obavijesti


Pismene obavijesti o raznim događanjima i važnim informacijama nalaze se na na oglasnim pločama odgojnih skupina, a ovisno o važnosti informacije uručuju se i svakom roditelju zasebno.

Jelovnici 

Jelovnici se nalaze na panou svake odgojne skupine.

Fotografije dječjih aktivnosti u vrtiću, sa izleta i posjeta, redovno se ažuriraju, a roditeljima se mogu prenijeti na zahtjev kada nam donesu USB stick.