Postupak upisa

Želite li svoje dijete upisati u naš vrtić najprije trebate popuniti i potpisati zahtjev za upis djeteta (možete ga osobno podići u vrtiću ili pronaći na web stranici vrtića).

Ispunjeni zahtjev predajete u administraciji Dječjeg vrtića Mali Cvrčak, 4. Poljanice 4, radnim danom od 09:00 – 14:00 sati tijekom cijele pedagoške godine sve do popunjenja kapaciteta.

Uz popunjeni Zahtjev za upis potrebno je priložiti:

•  Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list djeteta  
•  Uvjerenje o prebivalištu djeteta
•  Preslike osobnih iskaznica roditelja
•  Domovnicu
•  Ukoliko dijete ima neke posebne potrebe potrebno je donijeti i svu medicinsku dokumentaciju koja opisuje i potvrđuje te posebne potrebe (npr. alergije, febrilne kolvulzije, kronična oboljenja, govorne poteškoće, motoričke ili intelektualne poteškoće i sl.)
• Zahtjev za sufinanciranje redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u vjerskoj ili privatnoj predškolskoj ustanovi
• Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva za 2021. godinu (zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno
• Izjavu o prihodima zajedničkog kućanstva za 2021. godinu (izjava o prihodima zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini, radi utvrđivanja akontacijskog iznosa sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa do dostave propisanih dokaza)

Što je još potrebno znati?

•  u naš vrtić se upisuju djeca od 3 godine starosti, a iznimno mlađa ako više ne nose pelene, do polaska u školu
•  mogućnost upisa djeteta u vrtić ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva za upis te slobodnim mjestima
•  roditelji čiji su zahtjevi za upis prihvaćeni, trebaju sklopiti s vrtićem Ugovor o ostvarivanju programa predškolskog odgoja

Nakon objavljenih rezultata upisa

•  obavijest o datumu i vremenu održavanja sastanka za roditelje novoupisane djece bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića ili vrtićkoj web stranici
•  na roditeljskom sastanku, roditelji će dobiti osnovne informacije o programima koji se u vrtiću provode, kućnom redu, o međusobnim obvezama, pravima i mogućnostima te o pripremi djeteta za polazak u vrtić

Na inicijalnom razgovoru

•  inicijalni razgovor roditelj obavlja s ravnateljicom ili pedagoginjom vrtića
•  roditelji na razgovor trebaju doći s djetetom i donijeti zdravstvenu iskaznicu djeteta i karton procijepljenosti te liječničku svjedodžbu koja potvrđuje da je dijete zdravo i spremno za kolektiv. Tijekom razgovora prikupljaju se podaci o djetetu i njegovu razvoju, djetetovim navikama i potrebama, uvjetima u kojima živi te nekim drugim specifičnostima
• dogovora se i datum polaska djeteta u vrtić kao i postupci roditelja i vrtića za vrijeme perioda prilagodbe djeteta

Važne informacije za roditelje

Vrtić samostalno utvrđuje kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa, čime se pokriva razlika od iznosa sufinanciranja redovitog programa predškolskog odgoja do pune ekonomske cijene programa ustanove.

File Name: zahtjev-za-upis.pdf

File Name: zahtjev-za-ispis.pdf

File Name: upute_za_inicijalni_razgovor.pdf