Kurikulum DV Mali Cvrčak 2021./2022.
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju - izmjena i dopuna
Pravilnik-o-sadržaju-i-trajanju-programa-predškole.pdf
Državni-pedagoški-standard.pdf