Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija DV Mali Cvrčak

File Name: Katalog-informacija-dječjeg-vrtića-Mali-Cvrčak.pdf

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

File Name: Odluka-službenika-za-informiranje.pdf

Zahtjev_za_pristup_informacijama_DV_Mali _Cvrcak

File Name: Zahtjev_za_pristup_informacijama_DV_Mali-_Cvrcak.pdf